Velkommen til Børnehaven Dragehaven hjemmeside

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af, hvad Børnehaven Dragehaven kan byde på og hvad vi ligger særlig vægt på. Hvis du har brug for flere oplysninger, end dem du kan finde her på siden, er du velkommen til at kontakte os eller komme på besøg.

Børnehaven Dragehaven er beliggende i Nibe by, omgivet af naturskønne områder, hvilket vores dagligdag bærer præg af. Vi er en naturinspireret institution og størstedelen af vores tid foregår derfor udenfor. Vi går på opdagelse, undersøger og fordyber os i naturen sammen med børnene og derved bruger naturen som et aktivt læringsmiljø.
Udover vi er meget ude, har vi også meget fokus på at bringe naturen ind i institutionen og bruge dens mange muligheder til blandt andet kreative aktiviteter men også til at skabe lærigsmiljøer med redskaber fra naturen fx at lave trolde ud af naturmaterialer eller have fokus på det skald vi finder ude i naturen og hvad det gør ved miljøet.
Vi går ligeledes på ugentlige ture, hvor vi bruger det mange forskellige muligheder i nærmiljøet som fx børneskoven, Skalskoven eller havnen.
I Dragehaven har vi to høns og en hane, som vi hjælper hinanden med at passe godt og bruger som et aktivt læringsmiljø, hvor børnene inddrages aktivt. Vi har af flere omgange haft små kyllinger, vi selv har ruget ud.
En ny norsk undersøgelse har vist, at børn der bruger meget tid udenfor er mindre syge, hvilket også er Dragehavens erfaringer.
Vi er normeret til 33 børn og derfor en mindre børnehaven, hvor der er plads til det enkelte barn og ikke mindst plads og tid til den tætte relation mellem barn og voksen.

I Børnehaven Dragehaven har vi valgt at definere vores kerneopgave som:

"At skabe trivsel og læring for det enkelte barn"

Derfor ligger vi i Dragehaven også vægt på, at børnene trives, at der er tryghed, plads og tid til et godt børne liv. Gennem vores anerkendende tilgang arbejder vi med udvikling af selvværd, gode sociale kompetencer, samt det at kunne indgå i tætte relationer med andre.


Nedenfor kan du læse hvordan et par af forældrene oplever at have børn i Børnehaven Dragehaven.

Tanja Kristensen, mor til Emil og Malthe:
"Dragehaven er et dejligt sted for børnene, hvor man trygt kan aflevere dem om morgenen ??
De bliver inkluderet i dagens bedrifter, som at hjælpe med at bage, skrælle gulerødder, fordre høns mm.
Mine drenge spørger hele tiden om f.eks. Heidi (En af pædagogerne) er hjemme, når vi kører i Dragehaven om morgenen. Her mener de selvfølgelig om hun er i børnehaven ??
Dragehaven er et sted, hvor der altid er tid til at høre hvad børnene gerne vil fortælle, og børnene bliver altid mødt med overskud til at blive hørt og set.
Dragehaven er en naturinspireret børnehave, hvor børnene får lov til at lege, lære og røre ved/om naturen. Vi elsker denne børnehave, både for dens værdier og ikke mindst pædagogernes, hvor børnene (og forældrene) føler sig trygge og hjemme."


Liv Hesvik Nielsen, mor til Frederik:
"Vi valgte Dragehaven fordi vi havde hørt en masse godt om den og fordi far selv havde gået i samme børnehave. Det har vi ikke fortrudt. Vores dreng elsker at være ude og lære om naturen og at færdes i den. Pædagogerne er rigtig gode til at aktivere børnene og gøre læring sjov. Det er dejligt at kunne aflevere og hente et glad barn"

Kommende aktiviteter

10/8 Fotografering i Dragehaven i uge 33
Per Feder kommer og tager billeder af børnene udenfor hele uge 33
21/8 Krible-Krable Fest i børnehaven
Krible-krablefest i børnehaven for både, forældre, børn og søskende kl 16-19 med spisning

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.