Velkommen til børnehaven Ane Dam.
Børnehaven er en kommunal institution der er normeret til 50 børn. Børnehaven ligger tæt på Skanseparken og fjorden.
Børnene er delt i 3 grupper ("pingvinerne" som er de yngste, "isbjørnene" som er mellemgruppen, og "blåhvalerne" som er de ældste. Til hver gruppe er der tilknyttet to kontaktpersoner.
Børnehaven er funktionsopdelt og opdelt i følgende værksteder/rum, hvor der er en fast voksen tilknyttet:
Pingvinrummet: er for de yngste 3 årige. Her har børnene, som ny i børnehaven, mulighed for at blive tryg ved at gå i børnehave, og lave aktiviteter sammen med andre 3 årige. Børnene har også mulighed for at bruge resten af børnehaven.
Kreativt værksted: her foregår de kreative aktiviteter, som f.eks. tegne, male, forskellige projekter samt meget andet.
Alrummet: her er der mulighed for forskellige konstruktionslege m.m.
Puderummet: er det sted hvor de lidt "vilde" lege foregår. Her sættes forskellige lege/aktiviteter i gang, hvor børnene får brugt deres krop.
Sprogværksted: her arbejdes der med sproget gennem bl.a. spil, bøger og musik.
Legepladsen: her lægges bl.a. vægt på naturen og motoriske udfoldelser.
Vi arbejder efter Marte meo metoden.
Her finder du en lille film om børnehavens hverdag https://youtu.be/3cAT8ZkMjDo


VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 2245 9511

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.