VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring på 99824550.

Som følge af udviklingen af coronavirus (covid19) og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under skole og dagtilbud.


Hej - og velkommen til Børnehaven Solstrejf

Børnehaven er en lille, hyggelig børnehave med fokus på trivsel, fællesskaber og læringsmiljøer.

Vi er i gennemsnit 40 glade og dejlige børn og 6 engagerede voksne.

Vi vægter en tryg og glad hverdag med plads til leg og læring. Vi arbejder struktureret med udgangspunkt i at opstille læringsmiljøer, hvor alle børn har mulighed for at deltage. Vi arbejder bla. i aldersopdelte grupper, hvor aktiviteterne er tilpasset de enkelte alderstrin og læringsmålene ligger i børnenes nærmeste udviklingszone.

Vi vil gerne være meget ude og har fokus på, vores uderums muligheder. Vi er optaget af bevægelsens betydning for børns læring og vil gerne løbende opgradere vores legeplads, så alle børn har optimale muligheder for at udfolde sig.

Vi vægter forældresamarbejdet højt og gør bla. meget ud af at nye forældre får tilbudt en opstartssamtale for at barnet får en så tryg opstart som muligt. Vi har stor respekt for barnets historie og ser altid barnets forældre som de vigtigste samarbejdspartnere.

Ønsker man flere oplysninger om børnehaven og vores pædagogiske profil er man velkommen til at kontakte børnehavens pædagogiske leder på jdoe-fb@aalborg.dk eller på tlf. 981715578.

Her er en video der illustrerer Solstrejfs fokuspunkter og børneliv: https://youtu.be/V_cp_SxYUT8

Kommende aktiviteter

26/5 Minigruppe på tur
Minigruppen går på tur til spejderhytten for at lege og finde krible krabledyr!
27/5 Storegruppen på tur
Vi tager på tur i nærmiljøet

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.