Børnehuset Fuglsang er en integreret institution normeret til 10 vuggestue- og 40 børnehavebørn. Børnehuset har udvidet åbningstid for 24 pladser.

Børnehavedelen er funktionsopdelt med flg. værksteder: konstruktion, sprog, atelier, bevægelse, grovatelier, mad og natur - her arbejdes med aldersopdelte grupper.

Vuggestuen er ikke funktionsopdelt - de har, udover deres egne lokaler, mulighed for at bruge de forskellige værksteder i børnehavedelen

Børnehuset har økologisk mad- og frugtordning. Vi har det økologiske spisemærke i sølv. - Økologiprocent 90- 95 %.

Den pædagogiske praksis er inspireret af Marte Meo metoden og Reggio Emilia filosofien. Vores overordnede udgangspunkt er Aalborg kommunes udviklingsplan "Dagtilbud for fremtiden", som indeholder 4 spor, som vi har valgt at arbejde med på følgende måde:

Inklusion: Vi tilrettelægger aktiviteterne, så alle børn kan deltage - vi skaber rum for, at børnene får øje på hinandens kompetencer

Sundhed: Vi har fokus på, at børn er i trivsel - ved ændring i børns trivsel ændrer vi strukturen og tilgangen til det enkelte barn eller børnegruppen

Læring: Vi arbejder med æstetiske læreprocesser, som styrker børnene i at være skabende, bearbejde og omsætte oplevelser og indtryk af det, de hører og ser - har fokus på barnets nærmeste udviklingszone

Forældreinddragelse: Daglig dokumentation fra værkstederne, dialog mellem forældre og pædagoger, forældresamtaler og årlige arrangementer

I er altid velkomne til at besøge os - vil I vide mere, skal I kigge under dokumenter eller klikke ind på nedenstående link - hvor I kan få et indblik i Børnehusets hverdag.
https://youtu.be/blfXfZ_WejI

Kommende aktiviteter

11/6 Afslutning for Falkene
Børnehuset holder afslutning for alle Falke sammen med deres forældre.
20/8 Sommerfest
Vi holder sommerfest for alle både børn/ søskende og forældre i Børnehuset. Hver familie medbringer en ret til et fælles madbord. Børnehuset giver drikkevare saft, kaffe, te. HUSK tallerken, bestik til alle i familien.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.