Velkommen til Børnehuset Egholm Færgevej. Vi er en del af dagtilbud Midt-Vestbyen sammen med 8 andre institutioner. Børnehuset er normeret til 36 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

Vores værdigrundlag bygger på et demokratisk menneskesyn, hvor ressourcetænkning, anerkendelse og det inkluderende fællesskab er omdrejningspunktet i vores pædagogiske arbejde.

Vi er inspireret af Reggio Emilia filosofiens syn på barndommen, hvor barnet anses som værende et rigt, kompetent og stærkt væsen, der har en mangfoldighed af muligheder foran sig. Vi anvender projektarbejdsmetoden, hvor vi har fokus på børnenes kompetencer og potentialer

Vi vægter ude livet meget højt både på vores udfordrende bakkede legeplads men bruger også de naturskønne omgivelser eks. Egholm og fjorden.

Vi har en frokost- og frugtordning for alle børn både vuggestue- og børnehavebørn samt en 0-sukkerpolitik ( se under kost.htm). Vi har sølvmærke i økologi.

I børnehaven er børnene delt i en yngste og en ældste børnegruppe. Vi har her valgt at have aldersopdelte børnegrupper, da vi kan tilrettelægge læringsmiljøerne mere målrettede i forhold til udviklingstrin/alder, bl.a. ved at rummenes indretning, legetøj og øvrige materialer tilpasses mere præcist til alderstrinnet. Omvendt sikrer vi aldersintegrationen gennem leg, fællessamlinger og projekter på tværs af alderstrinene.

I Vuggestuen prioriteres kontinuitet og tryghed i barnets relationer til personalet og de andre børn. Vuggestuen er derfor opdelt i to aldersintegrerede grupper med hver 16 og 20 børn. Inden for denne ramme arbejdes der samtidig også med aldersopdelte aktiviteter og læringsmiljøer.


Kommende aktiviteter

12/12 Julemanden kommer
Torsdag den 12.december til vores årlige julearrangement, har vi nu endelig fået besked fra julemanden om, at han kommer og besøger os. Han kommer med færgen kl. ca. 14.30. (I må først være ved færgen kl. 14.25) Børnehaven går fra børnehuset kl. 14.10 og tager imod julemanden, og I som forældre er meget velkomne til at komme og gå med derned. Vuggestuen har desværre ikke mulighed for at tage børnene med derned, men I som forældre er også meget velkomne til at komme og tage jeres barn med ned for at modtage julemanden. Når vi har været nede ved færgen for at møde julemanden, går vi tilbage i Børnehuset og får æbleskiver. De ældste (Flyvefisk) børn vil gå Lucia - og Rudolf optog kl. 15.30. Arrangementet slutter kl. 16.00. Da vi gerne vil have æbleskiver nok, skal I tilmelde jer via Min Institution under aktiviteter senest fredag d. 6. december. Dette arrangement er KUN for søskende og forældre, bedsteforældre må KUN komme med, hvis nogle af jer forældre ikke kan deltage (pga. pladsmangel) Vi glæder os og håber, at I har mulighed for at være med.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.