Velkommen til Børnehuset Egholm Færgevej. Vi er en del af dagtilbud Midt-Vestbyen sammen med 9 andre institutioner. Børnehuset er normeret til 36 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

Vores værdigrundlag bygger på et demokratisk menneskesyn, hvor ressourcetænkning, anerkendelse og det inkluderende fællesskab er omdrejningspunktet i vores pædagogiske arbejde.

Vi er inspireret af Reggio Emilia filosofiens syn på barndommen, hvor barnet anses som værende et rigt, kompetent og stærkt væsen, der har en mangfoldighed af muligheder foran sig. Vi anvender projektarbejdsmetoden, hvor vi har fokus på børnenes kompetencer og potentialer

Vi vægter ude livet meget højt både på vores udfordrende bakkede legeplads men bruger også de naturskønne omgivelser eks. Egholm og fjorden.

Vi har en frokost- og frugtordning for alle børn både vuggestue- og børnehavebørn samt en 0-sukkerpolitik ( se under kost.htm). Vi har sølvmærke i økologi.

I børnehaven er børnene delt i en yngste og en ældste børnegruppe. Vi har her valgt at have aldersopdelte børnegrupper, da vi kan tilrettelægge læringsmiljøerne mere målrettede i forhold til udviklingstrin/alder, bl.a. ved at rummenes indretning, legetøj og øvrige materialer tilpasses mere præcist til alderstrinnet. Omvendt sikrer vi aldersintegrationen gennem leg, fællessamlinger og projekter på tværs af alderstrinene.

I Vuggestuen prioriteres kontinuitet og tryghed i barnets relationer til personalet og de andre børn. Vuggestuen er derfor opdelt i to aldersintegrerede grupper med hver 17 og 19 børn. Inden for denne ramme arbejdes der samtidig også med aldersopdelte aktiviteter og læringsmiljøer.