VELKOMMEN til Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen er en del af Dagtilbud Midt-Vestbyen, hvor vores fælles vision er:

DET SKAL VÆRE GODT AT VÆRE BARN i Dagtilbud Midt-Vestbyen.

I vuggestuen vil I blive mødt af et Professionelt, Kompetent og Kærligt personale, som vægter den nære relation højt.

I vuggestuen arbejder vi tæt sammen i Teams og på tværs i huset. Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i ICDP principperne som er en relations- og ressource orienteret tilgang til barnet. Vi prioriterer højt, at børnene er inddelt i mindre grupper da det understøtter de bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø.

Vuggestuen er med gulvvarme og vinduer i børnehøjde. Vi har 44 børn fordelt på fire stuer. Vuggestuen er placeret tæt ved Fjordparken. Vi har to legepladser og et mindre skovområde, hvilket giver gode fysiske rammer med mange udfoldelsesmuligheder for børnene. Ude liv har en stor betydning i vores pædagogiske praksis.

Vi ved det er en stor omvæltning i et barns og forældrenes liv, når det skal begynde i vuggestue. Barnet skal til at lære at indgå i og danne nye relationer.
Vi ser forældre som værende fundamentet i et barns liv og sammen bygger vi videre på dette fundament ved blandt andet:


. At give god tid og plads, når barnet begynder, for at sikre en god tilknytning
. At udvise omsorg for derigennem at skabe tillid/tryghed for barnet
. At skabe udviklende og inspirerende læringsrum
. At være kærlige og professionelle voksne via nærvær, engagement og indlevelse
. At støtte barnet i dets udvikling og trivsel
. At videreudvikle det enkelte barns kompetencer
. At vægte den gode stemning og det gode humør
. At arbejde for et åbent, tillidsfuldt og positivt forældresamarbejde

_____________________________________________________________________

I vuggestuen prioriterer vi hovedsageligt økologiske råvarer og vi lægger vægt på at børnene tilbydes sundt, ernærings rigtigt og varieret kost. Kosten til børnene planlægges ud fra retningslinjerne som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

_________________________________________________________________


Yderligere info om vuggestuen findes her på hjemmesiden under fanebladene.

Introduction to nursery
https://www.youtube.com/watch?v=fJPwV1CJwVk&index=2&list=PLU-ULRG5IipPoyUz7FnxroFOPiul3ZLIN

Kommende aktiviteter

4/6 På tur i nærområdet
Ved at benytte "ude-rummet" rettes der fokus på børnenes sanseindtryk, balance og motorik.
5/6 Fredagssamling
Gennem fredagssamling skabes fælles opmærksomhed, fokus, koncentration og frem for alt socialt sammenhold hvor sang er omdrejningspunktet.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.