Velkommen til Daginstitutionen Kometen

Daginstitutionen ligger midt i grønne omgivelser med gamle træer, der giver læ og skygge, og mange slags lege. Vi har en dejlig stor legeplads med gynger, bålhus og sandkasser.
Vuggestuebørnene har en lille legeplads med gynger, lille rutsjebane og sandkasse og en "lille skov".

I Kometen vægtes naturen; vi har "det grønne spirer flag" og "det blå flag".

Relation og tilknytning, er afgørende for barnets udvikling og det understøttes af at personalet har ICDP moduler.

Forældre og børn mødes af professionelle og kompetente voksne, der vægter den nære relation højt. Barnet skal til at lære at indgå i og danne nye relationer.
Vi ser forældre som værende fundamentet i et barns liv og sammen bygger vi videre på dette fundament ved blandt andet:

. At give god tid og plads, når barnet begynder, for at sikre en god tilknytning
. At udvise omsorg for derigennem at skabe tillid/tryghed for barnet
. At skabe udviklende og inspirerende læringsrum
. At være kærlige og professionelle voksne via nærvær, engagement og indlevelse
. At støtte barnet i dets udvikling og trivsel og læring
. At videreudvikle det enkelte barns kompetencer
. At vægte den gode stemning og det gode humør
. At arbejde for et åbent, tillidsfuldt og positivt forældresamarbejde

Vores værdigrundlag bygger på et demokratisk menneskesyn, hvor ressource tænkning, anerkendelse og det inkluderende børnefællesskab er omdrejningspunktet i vores pædagogiske arbejde.

I Børnehaven er børnene både i grupper efter alder og i funktionsopdelte læringsmiljøer. Vi kan tilrettelægge læringsmiljøerne mere målrettede i forhold til udviklingstrin/alder, bl.a. ved at rummenes indretning, legetøj og øvrige materialer tilpasses mere præcist til alderstrinnet. Omvendt sikrer vi aldersintegrationen gennem leg, fællessamlinger og projekter på tværs af alderstrinene.

I Vuggestuen prioriteres kontinuitet og tryghed i barnets relationer til personalet og de andre børn. Vuggestuen er derfor opdelt i to aldersintegrerede grupper med 9 og 12 børn. Inden for denne ramme arbejdes der samtidig også med aldersopdelte aktiviteter og læringsmiljøer.

Børn har ret til krat!

Vi har modtaget det grønne flag som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen støtter og synliggøres institutionens arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
Der er fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Naturens er vores livsgrundlag. En kilde til forundring, viden og nydelse.
Hvad kan den så, den der natur?
Børn, der leger meget i naturen, udvikler bedre motorik, koordination og balance.
Naturen udfordrer konstant kroppen og sanserne.
Naturen udfordrer også opfindsomheden og skærper koncentrationen.
Naturen skifter med årstiderne, den er multifunktionel.
I naturen ser vi ofte børnene vise andre kompetencer og danne andre relationer end inde.
Børn, der leger meget i naturen, har 25 % færre sygedage, viser svenske undersøgelser. Der er frisk luft, mindre støj og mere plads. Hvilket også giver langt færre konflikter.
Naturen byder på følelsesmættede oplevelser. I naturen er der liv og død.
Så alt i alt er naturen en fantastisk god platform i fht at understøtte barnets alsidige udvikling.

Beretning fra en forældre i vuggestue afdelingen

Når man som forældre for første gang skal overlade det allerdyrebareste man har til institutionens
verden, gør det bare ondt i hjertet. Jeg var ingen undtagelse, det gjorde ondt, også på min datter, -
men det blev en fantastisk oplevelse, både for hende og jeg. Min datter blev mødt med så megen
omsorg, anerkendelse og nærvær af pædagogerne i vuggestuen lige fra starten, at hun fik hurtigt
fik en tryg relation til pædagogerne og til hendes nye hverdag.
Hver dag glæder jeg mig over at aflevere mit datter i en særlig og unik institution, som Kometen,
hvor barnet bliver set, hørt og udfordret både kærligt og klogt. Jeg oplever at alle samtlige ansatte
viser børnene positiv opmærksomhed og møder børnene i øjenhøjde.
Fagligheden er i fokus, der er hele tiden øje for barnets trivsel, udvikling og læring, hvilket jeg
tydelig mærker hos min datter, hun elsker og gå i vuggestue og udvikler sig i rivende hast.
Som forældre bliver jeg altid godt informeret om min datters hverdag, og har jeg brug for en lille
snak, er der altid tid til det.
Det er skønt at træde ind i en børnehave, hvor både min datter og jeg bliver mødt med varme, og
når min lille datter på snart 2 år så står og tripper med hendes små fødder foran døren til
vuggestuen, mens hun kigger smilende på mig, så ved jeg bare at det er det helt rigtige sted hun
er. I en boble af tryghed og omsorg!!

Se på ugeplaner

21-04-2020

Ugeplanerne fungerer som ferieplanlægning. I skriver barnets mødetid ind for en uge ad gangen. I må gerne sætte mødetider af for flere uger af gangen. De bedste hilsner Marianne

Kære alle FORÆLDRE

21-04-2020

Tak for jeres bidrag til samarbejdet om at genåbne Kometen. Vi er sammen med børnene, ved at finde nye rutiner mm. Vi gerne have, at I skriver barnets mødetider ind i en ugeplan. Det letter planlægning med børnene aktiviteter, ture og mødeplaner.

Solcrem og solbeskyttelse

21-04-2020

Gode råd i en Corona tid.
\\s301027\N1SMSEE\SKRIVEBORD\Corona 2020\Solcreme og solbeskyttelse.pdf


Genåbning april 2020

14-04-2020

Genåbning af Kometen
\\s301027\N1SMSEE\SKRIVEBORD\Genåbning april 2020.docx