Beretning fra en forældre i vuggestue afdelingen
Velkommen til Daginstitutionen Kometen

Daginstitutionen ligger midt i grønne omgivelser med gamle træer, der giver læ og skygge, og mange slags lege. Vi har en dejlig stor legeplads med gynger, bålhus og sandkasser.
Vuggestuebørnene har en lille legeplads med gynger, lille rutsjebane og sandkasse og en "lille skov".

I Kometen vægtes naturen; vi har "det grønne spirer flag" og "det blå flag".

Relation og tilknytning, er afgørende for barnets udvikling og det understøttes af at personalet har ICDP moduler.

Forældre og børn mødes af professionelle og kompetente voksne, der vægter den nære relation højt. Barnet skal til at lære at indgå i og danne nye relationer.
Vi ser forældre som værende fundamentet i et barns liv og sammen bygger vi videre på dette fundament ved blandt andet:

. At give god tid og plads, når barnet begynder, for at sikre en god tilknytning
. At udvise omsorg for derigennem at skabe tillid/tryghed for barnet
. At skabe udviklende og inspirerende læringsrum
. At være kærlige og professionelle voksne via nærvær, engagement og indlevelse
. At støtte barnet i dets udvikling og trivsel og læring
. At videreudvikle det enkelte barns kompetencer
. At vægte den gode stemning og det gode humør
. At arbejde for et åbent, tillidsfuldt og positivt forældresamarbejde

Vores værdigrundlag bygger på et demokratisk menneskesyn, hvor ressource tænkning, anerkendelse og det inkluderende børnefællesskab er omdrejningspunktet i vores pædagogiske arbejde.

I Børnehaven er børnene både i grupper efter alder og i funktionsopdelte læringsmiljøer. Vi kan tilrettelægge læringsmiljøerne mere målrettede i forhold til udviklingstrin/alder, bl.a. ved at rummenes indretning, legetøj og øvrige materialer tilpasses mere præcist til alderstrinnet. Omvendt sikrer vi aldersintegrationen gennem leg, fællessamlinger og projekter på tværs af alderstrinene.

I Vuggestuen prioriteres kontinuitet og tryghed i barnets relationer til personalet og de andre børn. Vuggestuen er derfor opdelt i to aldersintegrerede grupper med 9 og 12 børn. Inden for denne ramme arbejdes der samtidig også med aldersopdelte aktiviteter og læringsmiljøer.

Børn har ret til krat!

Vi har modtaget det grønne flag som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner og dagplejere. Med ordningen støtter og synliggøres institutionens arbejde for en grønnere hverdag.

Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
Der er fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Naturens er vores livsgrundlag. En kilde til forundring, viden og nydelse.
Hvad kan den så, den der natur?
Børn, der leger meget i naturen, udvikler bedre motorik, koordination og balance.
Naturen udfordrer konstant kroppen og sanserne.
Naturen udfordrer også opfindsomheden og skærper koncentrationen.
Naturen skifter med årstiderne, den er multifunktionel.
I naturen ser vi ofte børnene vise andre kompetencer og danne andre relationer end inde.
Børn, der leger meget i naturen, har 25 % færre sygedage, viser svenske undersøgelser. Der er frisk luft, mindre støj og mere plads. Hvilket også giver langt færre konflikter.
Naturen byder på følelsesmættede oplevelser. I naturen er der liv og død.
Så alt i alt er naturen en fantastisk god platform i fht at understøtte barnets alsidige udvikling.


INTRO TIL AULA

11-11-2020

Orientering om tidsrammen mm.
\\s301027\N1SMSEE\SKRIVEBORD\Intro_brev.pdf

PDF NYHEDSBREV

11-11-2020

Læsevenlig på mobil !
\\s301027\N1SMSEE\SKRIVEBORD\Nyhedsbrev november 2020 PDF.pdf

Nyhedsbrev

11-11-2020

AKTIVITETER AULA erstatter Mininstitution TOPI FERIER JULEN 2020/SOMMER 2021 SUNDHEDSBESØG


Velkommen tilbage fra ferie

19-10-2020

Covid-19 forsigtighedsprincip - VÆR` I GOD TID. - Håndsprit ved lågen - 1 voksen afleverer/ henter - Vask dit barns hænder ved ankomst. (BH:inde på stjernetoilettet) - 1 meters afstand til øvrige - MAX 2 voksne i garderoben Vi hjælper hinanden !

Ferie mellem jul og nytår 2020

05-10-2020

NU kan du på mininstitution skrive julefridage ind, eller mødetid for dit barn for følgende dage: * fra mandag den 20.12.2020 til 23.12.2020. * fra mandag den 28.12.2020 til 31.12.2020. SVARFRIST 20.november 2020. Hilsen Personalet

Indeling af børn i 3 grupper.

09-09-2020

Dit barn vil frem til august 2021 være inddelt i en gruppe med børn i samme alder og 1 voksen. Vi opløser måne/stjernestuen. Jeres kontaktpædagog er: Lillegruppen - Helle Mia/Vinnie 15.09.20 Mellemgruppen - Pia Storegruppen - Anne Mette