Kære forældre. På baggrund af det fokus, der har været omkring kvaliteten i daginstitutioner, har Aalborg kommune besluttet at nyeste tilsynsrapport fra pædagogisk tilsyn offentliggøres på institutionernes hjemmeside. Tilsynsrapporten kan findes under fanen "dokumenter"

Velkommen til Børnehaven Fyrkildevej
Børnehaven Fyrkildevej er en del af Dagtilbud Øst. Dagtilbuddet består af 13 institutioner. 3 vuggestuer og 10 børnehaver. Vi indgår i et forpligtende samarbejde og har bl.a fælles budget og sampasning i ferieperioder.
I Børnehaven Fyrkildevej kan der være op til 50 børn i alderen 3-6 år. Vi har frokost ordning, udover forkost har vi valgt at tilbyde morgenmad og eftermiddagsmad. Derfor skal dit barn ikke medbringe mad.
Det enkelte barn er tilknyttet en af vores tre stuer. Vi har en stue for de 3 årige. Hvert barn (og familie) er tilknyttet en kontaktperson, som varetager det enkelte barns interesser og udvikling, samt inddragelse af forældrene i hverdagen. Alt personale har kontakt med alle børn og den daglige forældre kontakt behøver derfor ikke nødvendigvis at varetages af kontaktpersonen. Vi lægger stor vægt at udvikle det enkelte barns kompetencer. Samtidig prioriterer vi børnenes deltagelse i fællesskabet. Både fællesskabet på stuerne, men også på tværs af stuerne.
Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i den mangfoldighed vores børn og familier repræsenterer. Vi ønsker at alle børn skal opleve sig som betydningsfulde og værdsatte af fællesskabet, det gør vi ved fx at lave små legegrupper, hvor vi sikrer at alle børn kan deltage. Vi arbejder aktivt med sprog, natur, kroppen og sanserne. Børnene tilbydes forskellige læringsmiljøer. Børnehaven Fyrkildevej ligger i et dejligt grønt område med masser af mulighed for et spændende ude liv.
Vi har fokus på forudsigelighed med en genkendelig dagligdag og uge plan. Vi arbejder ofte med forskellige temaer som fx venskaber, natur, kroppen. Der er god mulighed for at opbygge venskaber på tværs af stuerne, i Venskabs klubberne én gang om ugen. Derudover understøtter vi venskaberne ved fx at lade børnene spise sammen eller lege sammen, på tværs af stuerne.
Vi inviterer jer forældre til et åbent samarbejde om jeres barn.
Velkommen på besøg i Børnehaven Fyrkildevej.