Børnehaven Lille Tornhøj er en del af Dagtilbud Tornhøj.

Udover Lille Tornhøj består dagtilbuddet af børnehaverne Stjernehuset, Atlantis og Fyrkildevej samt vuggestuerne Ribevej og Tornhøjvej.
Vi indgår i et forpligtende samarbejde, vi har bl.a. fælles perspektivplan og sampasning i ferieperioder.

Børnehaven er normeret til 66 børn, heraf 8 pladser til børn med særlige behov og 9 2-års pladser. Børnene er fordelt på 3 stuer.

Det er børnehavens mål at give børnene omsorg og tryghed i dagligdagen og med udgangspunkt heri skabe gode oplevelser, lege- og aktivitetsmuligheder. Herved får barnet erfaringer, der er med til at udvikle barnets fantasi, kreativitet og sprog samt øge dets bevidsthed om sig selv og andre.

Det er et væsentligt element, at børnene lærer og får fornemmelse for at indgå i det omgivende samfund gennem gode forbilleder/voksenmodeller bl.a. ved inddragelse i dagligdagens gøremål/beslutninger og kendskab til lokalområdet. Herigennem gives børnene værdier og normer, som kan støtte dem i deres udviklingsforløb.

Vi arbejder udfra den inkluderende tankegang, hvor alle børn har ret til deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Vi har fokus på de inkluderende læringsmiljøer, hvor det er den voksnes ansvar at sikre børns deltagelse. Børn lærer og udvikler sig ved at deltage i sociale processer.

Vi vægter forældreinddragelse højt, idet det er forældrene, der kender deres barn bedst. Vi etablerer gode samarbejdsrelationer mellem forældre og personale, dette med henblik på at opnå de bedst mulige rammer for barnet i hverdagen. Vi arbejder med forældrenetværk.

I er meget velkomne til at kontakte os for et besøg i børnehaven.