VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 31993313, pædagogisk leder Mette Asklev.

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.


Velkommen til Børnehaven Stjernehuset.

Børnehaven Stjernehuset er en del af Dagtilbud Øst. Dagtilbud Øst består af 13 institutioner med et forpligtende samarbejde, fx fælles politikker og desuden sampasning i ferieperioder.
I Børnehaven Stjernehuset kan vi blive op til 53 børn inklusiv 10 børn i vores støttegruppe. Børnene er i alderen 3-6 år og de er fordelt på 3 grupper.

For os er det vigtigt, at børn og forældre får en tryg og forudsigelig start i børnehaven. Vi lægger vægt på at vi, inden barnet starter i børnehave, får en god opstarts samtale med jer forældre, og at både I og jeres barn har besøgt børnehaven - gerne flere gange. Inden start sendes der velkomstbrev og dagsorden til samtalen, så vi sammen kan få skabt de bedste betingelser for en god og tryg opstart. Børnene får tildelt hver deres primærpædagog, som har det overordnede ansvar for barnets trivsel, udvikling og læring, samt bærer det primære samarbejde med jer. Vi vægter et åbent og nært forældre samarbejde højt, hvor vi sammen er optaget af at skabe de bedste udviklingsbetingelser for jeres barn.

Støttegruppen
Er en gruppe for børn, der er visiteret og har særlige behov. Målet er, at skabe et overskueligt og forudsigeligt miljø gennem en målrettet pædagogisk indsats med det enkelte barn, sådan at vi styrker børnenes ressourcer og stærke sider, og hjælper dem til at indgå i relationer og lege med de andre børn i Stjernehuset.

Hverdagen i Stjernehuset
Når børnene er i børnehave, lægger vi vægt på, at børnene føler sig trygge og får en god forudsigelig hverdag. Vi samarbejde på tværs af grupperne i børnehaven i ugentlige 'På tværs' grupper, og laver desuden mindre fokusgrupper, der tilgodeser og fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling i fællesskabet med andre børn. Aktiviteterne vil blive planlagt og konstrueret ud fra barnet/børnenes interesser og ressourcer. For at fremme børnenes trivsel, læring og udvikling, har vi planlagt støttende og forebyggende aktiviteter, som kan være med til at hæmme eksklusion af fællesskabet.

Daglig forældrekontakt
Den daglige snak om stort og småt, om hvad I er optaget af derhjemme, om hvordan dagen er gået i børnehaven osv., tillægger vi stor værdi. På den måde kan vi i fællesskab bygge bro mellem barnets verdener, og dermed skabe sammenhæng og styrke barnets trivsel.
Personalet informerer om de daglige aktiviteter gennem en månedsplan, som bliver uploadet til MinInstitution i starten af måneden.

I er altid velkomne i børnehaven, og har I tid og lyst, skal I bare blive og være sammen med jeres barn, det er også jeres børnehave

VIGTIGT: ved behov for nødpasning ring 31993313

25-03-2020

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. Der er etableret nødpasning. Læs mere på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og Dagtilbud'.