Velkommen til Vuggestuen Ribevej.

Vuggestuen er en del af Dagtilbud Øst der består af 13 institutioner.

På Ribevej, ønsker vi først og fremmest at vores vuggestue skal være et dejligt, rart sted for alle, såvel børn som voksne. I den tid vi har fornøjelsen af at have Jeres barn her, tager vi udgangspunkt i at være medskaber af, at børnene udvikler sig til at blive voksne der:
- er socialt velfungerende med et grundlæggende positivt menneskesyn,
- evner at samarbejde, være fleksible og nytænkende,
- kan indgå i relationer på en nærværende og empatisk måde,
- har en fundamental tro på eget værd og kunnen,
- har en bevidsthed om krop, kost og bevægelse.

For at skabe en positiv ramme om et godt barneliv vil vi gøre vores bedste for at være nærværende og anerkendende voksne, der ser, hører og møder barnet i dets individuelle udvikling. Vi vil være troværdige rollemodeller i et udviklings-støttende fællesskab med gode og tætte relationer.

Alle børn, forældre og ansatte skal behandles ligeværdigt trods forskelligheder, gennem åben og anerkendende kommunikation.
Vi er imødekommende og lyttende i forhold til hvert barns individuelle behov for derigennem at skabe et trygt, roligt og forudsigeligt miljø.

Tidlig opstart i vuggestuen/Legestue
Særligt for vuggestuen Ribevej, gives der tilbud om at barnet sammen med forældre, kan deltage i legestue her på Ribevej, 1 gang om ugen, 3 mdr. før barnet starter. Her har børn og forældre mulighed for at lære vuggestuen at kende før den egentlige opstart. Alle der har fået plads i vuggestuen vil blive kontaktet for yderligere informationer.

Under fanen dokumenter, finder i mange nyttige dokumenter og info om Vuggestuen Ribevej.

Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde.

På personalets vegne,

Pædagogisk leder, Anette Holst Harboe

Åbningstider.
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 6.30 - 16.45
Torsdag: 6.30 - 17.00

Kontakt:
Tlf.: 9982 3680
Mail: vug-ribevej@aalborg.dk