Omgivelser:
Børnehaven Strandparken er med støtte fra Friluftrådet blevet en Natur- og fjordinstitution og er beliggende direkte ned til Limfjorden i Lindholm.
På vores store legeplads er der klatretræer og kroge med mange buske, vi har køkkenhave, bålplads og vi bruger naturen i og omkring fjorden.

Pædagogik:
Tryghed, omsorg og trivsel er nøglebegreber vi tillægger stor værdi, samt at alle børn, har ret til gode og sunde venskaber, i deres tid i børnehaven.

Vi lægger vægt på et gensidigt, åbent og tillidsfuldt forældersamarbejde. Vi tilbyder forældersamtale inden barnet begynder i børnehaven, efter 4-5 måneder og før skolestart, ellers aftales der samtaler efter behov.

Vi har nogle få faste traditioner: sommer- og julefest. Storbørnsprojekt for de kommende skolebørn i perioden februar/juni.

Vi er en Natur- og Fjordinstitution, hvor mange af vores aktiviteter tager udgangspunkt i fjorden og naturen generelt. Det betyder at vi er udenfor, hovedparten af dagen, hele året rundt. Den pædagogiske tilgang er inspireret af Reggio Emilia filosofien. En filosofi der tager udgangspunkt i, at barnet er født stærkt, med kompetence og lyst til at være social og udvikle sine evner. Vi prøver I det omfang det er muligt, at følge børnenes spor - det de er optaget af. www.reggioemilia.dk.m

Børnehaven er både en funktions og gruppeopdelt børnehave.
Ugens struktur frem til nytår:
Mandag og fredage formiddage er udeformiddage.
Tirsdag og torsdage formiddage er børnene i deres basisgrupper
Onsdage er børnene i aldersopdelte grupper

Børnehaven Strandparken tilmeldt Aalborg kommunes frokostordning. Børnehaven har det økologiske sølvmærke og det betyder at vi benytter ca. 90 procent økologiske vare i madlavningen.

kl. 06.30 til ca 7.30 tilbyder vi morgenmad til de børn der ikke har nået at spise hjemme
Kl. ca. 9.00 spiser vi frugt udendørs eller på stuerne
kl. ca. 11.15 - 12.00 spiser vi frokost
Kl. ca. 14.00 spiser vi gumlemad (eftermiddagsmad) udendørs eller på stuerne


Vil du vide mere er du altid velkommen til at ringe eller komme forbi.
Eller se denne video https://www.youtube.com/watch?v=UxBFXCRVPWw&t=3s

Venlig hilsen
Børnehaven Strandparken


http://www.findsmiley.dk/KontrolRapport.aspx?id=526627&akt=1&AktLbNr=1146272&Region=03