Velkommen til Børnehuset Trolderedens hjemmeside.

En lille institution med mange års historie.

Vi er en lille 0-5 års institution med en vuggestuegruppe normeret til 11 børn og en børnehavegruppe normeret til 24 børn med vippe-normering.

Vores praksis tager afsæt i Aalborg kommunes værdier om at alle børn skal trives igennem udviklingsstøttende læringsmiljøer.

I børnehuset arbejder vi ud fra et inklusionsperspektiv, med bevidstheden om at børn og voksne har krav på at være en del af fællesskabet. Alle skal føle sig mødt!

Vores praksis bygges op omkring læring og vores syn herpå er at vi ser læring som en livslang proces for både børn og voksne. Her er legen helt centralt for børns dannelse og læring. Vi arbejder i tilrettelagte læringsmiljøer, hvor hverdagens rutiner og børnenes legekultur anses som væsentlige. Her er vi særlig optaget af at dele børnene i små grupper, hvor der er plads til fordybelse og det enkelte barns stemme.

Forældreinddragelse er også et særligt fokusområde. Forældrene er vores tætteste samarbejdspartnere og derfor er den daglige dialog afgørende for os, sådan vi i samarbejdet, kan skabe de bedste vilkår for barnet!

Klik på nedenstående link og få et lille indblik i vores hverdag.

https://youtu.be/4GDkAFQKPGA

Yderligt giver nedenstående links en generel introduktion til daginstitutioner i Aalborg kommune

Dansk;
https://www.youtube.com/watch?v=mhuTLpVG_8M

Engelsk:
https://www.youtube.com/watch?v=fJPwV1CJwVk

Tigrinya
https://www.youtube.com/watch?v=fLWSQHob4Ds

Arabisk;
https://www.youtube.com/watch?v=SwCaCsE99rQ

Nyt om personalet

26-10-2020

Personalet
\\s301027\N1SLCP\SKRIVEBORD\brev 26 okt.docx

Nyt om personalet

09-09-2020

Personalet
\\s301027\N1SLCP\SKRIVEBORD\kære forældre.docx

Vigtig info.

26-08-2020

Nyhedsbrev 26/8 2020
\\s301027\N1SLCP\SKRIVEBORD\Forældrebrev_uge35_August.docx


Legeplads

24-08-2020

Legeplads
\\s301027\N1SLCP\SKRIVEBORD\forældrebrev .docx

Nyhedsbrev

17-08-2020

Nyhedsbrev 17/8 2020
\\s301027\N1SLCP\SKRIVEBORD\nydhedsbrev.docx