Velkommen til Børnehuset Løvvangen.

VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring 9931 0670

Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.

Hilsen Anitta - pædagogisk leder, Børnehuset Løvvangen.


På vores hjemmeside, kan du få informationer om, hvilke pædagogiske mål og metoder vi arbejder med. Den overordnede målsætning for vores pædagogiske arbejde er at skabe de bedste rammer for et godt børneinstitutionsliv, hvor børn, forældre og personale trives.

Et godt børneinstitutionsliv handler, for os, bl.a. om at alle i huset har hjertet og hjerne på det rette sted, at vi voksne er nærværende, anerkendende, har en positiv omgangsform og tone i forhold til børnene, forældrene og ikke mindst personalet i mellem - at vi alle kan give tid til hinanden. Børnehuset Løvvangen skal fortsat være et rart sted at være for alle, som har deres gang i huset. Vi skal i fællesskab vedligeholde og holde fast i et miljø, hvor alle bliver mødt med varme og respekt, uanset hvor forskellige vi kan være.

Vi - personalet i børnehuset - lægger også vægt på, at vi bliver fagligt udfordret, og vægter derfor også et udfordrende fagligt miljø højt. Vi er fagligt og pædagogisk bl.a. inspireret af principperne i ICDP . Principperne bygger på positive udviklingsværdier, der tager udgangspunkt i, at vi møder børnene ud fra det, de kan og magter. Vi har ansvaret for at støtte børnene i deres udvikling. Vi gør det ved at se, bekræfte og opmuntre børnene i de mange initiativer, de er en del af i løbet af en dag. Og vi gør det ved at guide børnene til at forstå og lære de leveregler, der findes i vores kultur og samfund.

Endelig vil vi gerne kendes på, at vores dagligdag og arbejdet med både børn, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere bygger på tillid, ærlighed og åbenhed.
Det betyder, at I kan være sikre på, at vi kommer til jer hvis vi har brug for en snak vedr. jeres barns trivsel - og vi forventer af jer, at I ligeledes kommer til os, hvis I har spørgsmål, kritik eller kommentarer til vores pædagogiske praksis og jeres barns trivsel.

Hilsen fra Børnehuset Nr. Uttrup

12-05-2020

I er velkomne til, at kigge forbi.
\\s301027\N1SASJA\SKRIVEBORD\Børnehuset Nr. Uttrup.pdf