Hjertelig Velkommen til Børnehaven Dannerhøj.

Dannerhøj er en del af Dagtilbud Østerådalen, som består af 14 institutioner.

Børnehaven er normeret til 50 ( pt opnormeret til 60) børn og kendetegnet ved et omsorgfuldt, fagligt og engageret personale. Vi arbejder bevidst fagligt og systematisk i vores tilgang, og hvor læreplanerne er omdrejningspunktet. Vi er også kendetegnet ved glade og tillidsfulde børn der er glade for deres børnehave samt engagerede forældre der gerne vil samarbejdet om det bedste for deres børn.
Vi har et dejligt hus med et stort all-rum og 3 stuer. Hvert barn er tilknyttet en stue med faste voksne. Stuerne er delt op i Yngste, Mellemste og Ældste, hvilket betyder at alle nye børn starter på en stue hvor der er rig mulighed for at den 3 åriges livsverden kan udfolde sig i fuldt flor og i deres eget tempo kan blive trygge ved alt det nye samt lære børnehaven at kende.

Børnehaven har en stor dejlig legeplads, der opfordrer børnene til at bruge kroppen fysisk. På legepladsen er der træer der kan klatres i, træer der kan plukkes frugt fra, bakke der kan rulles på, små oaser hvor der kan leges og udforskes samt en skøn bålplads.

Vi er ofte på tur ud af huset, både i nærmiljøet eller for at gøre brug af de kulturelle tilbud der findes i kommunen. Vi vil oplevelser med børnene, da oplevelser sammen skaber samhørighed, relation og fællesskabsfølelse uanset størrelse eller alder.
I børnehaven samarbejder vi på tværs af huset i opgaveløsning og i det tværfaglige samarbejde. Vi er innovative i vores opgaveløsning og er fleksible i tilrettelæggelsen af miljøer, så det spiller sammen med de børn og de behov der er på forskellige tider. Vi kan godt lide at have nogle kendte traditioner i vores hus, der er forudsigelige, genkendelige og forankrede i bevidstheden hos både børn, forældre og voksne.

Nøvling skole er vores distriktsskole, men vi samarbejder på ligefod med Gug skole, da vi har mange børn fra Gug og derved også har mange børn der hører til Gug skole.

ICDP er grundlaget i vores møde med børnene, mødet med forældre, og samarbejdet mellem os som personale. Alle i vores hus har været på kursus i ICDP. ICDP er et program som har til formål at understøtte omsorgs-og relations kompetencer hos alle voksne der har ansvar for børns omsorg. Hvis I er interesserede i at læse mere om ICDP, kan I se under dokumenter, hvor der er yderligere information.
Vi anerkender børn som de unikke mennesker de er, og understøtter hvert enkelt barn ud fra deres nærmeste udviklings zone. Vi arbejder inkluderende og anerkendende, og deler ofte børnene i mindre grupper i vores fordybelses tid, og i løbet af dagen generelt.
Vi giver børnene tryghed og omsorg, ligesom vi udfordrer og giver dem øve baner for udvikling og læring - og der prioriteres plads til at have det sjovt sammen og være lidt skøre, bare fordi vi kan og fordi et grin er den korteste vej til et andet menneske.

Leg og læring sker hele dagen og hele tiden og herved i en vekselvirkning mellem planlagte og spontane aktiviteter. Vi som voksne arbejder bevidst med vores position i forhold til at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring - vi går foran, ved siden af og bagved barnet alt efter hvad der er det mest optimale for barnet i situationen.

Med venlig hilsen
Personale & Forældrebestyrelse


Årshjul 2020

11-02-2020

Så er Årshjul 2020 endelig rettet til, i kan se det enten her i den vedhæftede fil, eller under dokumenter på MI
\\S301028\N1SMSEN\SKRIVEBORD\mininstitution\Årshjul for Dannerhøj 2020- endeligt 11.02.2019.pdf

Kommende aktiviteter

2/3 Blå stue fejrer Livas 4 års fødselsdag
I dag fejrer vi at Liva er blevet 4 år. Vi fejrer Liva til frugt, så derfor skal I ikke medbringe frugt i dag. Vi glæder os til at fejre Liva og give hende en god dag.
3/3 Blå stue - Delefrugt
I dag holder vi delefrugt. Sedlen hænger ved køleskabet :) Mvh blå stue

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.