Velkommen til Børnehaven Korevej

Dagtilbud Østerådalen og Børnehaven Korevej:
Børnehaven Korevej er en del af Dagtilbud Østerådalen, som består af 14 institutioner, der har fælles retningslinjer for faglighed, principper og økonomi.

Indretning og område:
Børnehaven Korevej er en 3-6 års institution, der er normeret til 20 børn. Børnehaven ligger i et rækkehus/villakvarter i Gug, med grønne områder og legepladser tæt på. Børnehavens legeplads blev renoveret og udvidet i 2016, og er nu er en stor legeplads med god plads og mange muligheder for leg og fysiske aktiviteter. Indvendigt fremstår børnehaven hyggeligt med flere små rum, der giver gode muligheder for leg og pædagogiske aktiviteter i mindre børnegrupper.

Pædagogiske overvejelser, tilgang og dagligdag:
På Korevej har vi en stor opmærksomhed på at understøtte det enkelte barns og børnegruppens trivsel, udvikling, dannelse og læring. Det pædagogiske læringsmiljø er tilstede hele dagen fra det første Goddag til det sidste Farvel. Som en del af et demokratisk dannelsessyn er vi meget bevidste om at inddrage børnenes perspektiver, hvorfor vi indgår i dialoger med børnene, stiller åbne spørgsmål og sætter ord på det der sker i hverdagen i forbindelse med såvel pædagogiske plan-lagte aktiviteter, spontane og børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner med børnene som frokost, oprydning mv.
I barndommen har legen en værdi i sig selv og den legende tilgang er en gennemgående del af dagligdagen på Korevej. Vi vurderer løbende, om det er nødvendigt at rammesætte legen, så alle børn trives i legen, prøver nye roller og sociale kombinationer og har en positiv oplevelse af at være med i og bidrage til legen.

Den først tid på Korevej:
Når jeres barn får en plads på Korevej, vil I som forældre modtage besked fra pladsanvisningen i Aalborg Kommune. Vi modtager samtidig besked og vil efterfølgende kontakte jer for at planlægge en opstartssamtale inden barnets egentlige start. Ved samtalen vil der ud over jer deltage barnets kommende primærpædagog og eventuelt den pædagogiske leder. Ved samtalen er det primære fokus at samarbejde med jer omkring den gode overgang til børnehaven. Inden barnet begynder i børnehaven, opfordrer vi jer til at komme på besøg sammen med jeres barn. Sådanne opstartsbesøg har vi rigtig gode erfaringer med og I er meget velkommen til flere besøg.
Inden for de første to måneder, afholder vi en obligatorisk sprogtest. Sprogtesten foregår i et samarbejde med jer. Resultatet af sprogtesten gennemgår vi ved tre måneders samtalen.

Forældresamarbejde:
På Korevej står vi stærkt på, at forældrene er de vigtigste personer i barnets liv. Vi har det udgangspunkt, at alle forældre/familier er forskellige, med forskellige behov, ønsker og traditioner. Det er os som de professionelle der har det overordnet ansvar for at skabe gode og positive rammer for et samarbejde om barnets trivsel og læring. Vi informere om, hvad der arbejdes med på Korevej og hvordan I som forældre kan understøtte barnets læring i hjemmet, eksempelvis i forhold til dialogisk læsning

Det siger forældrene om børnehaven Korevej:
"Der er en høj grad af nærvær mellem personale, forældre og børn. Dette mærkes ved at vi altid hilser på hinanden ved fornavn, der er altid gang i en eller flere aktiviteter og der er ro og overskud hos personalet, så børn og forældre får en god start på dagen. Der er tid til at vinke og man kan altid komme til personalet, hvis du har noget på hjerte. Samtidig sættes der en stor ære i, at have en oprigtig interesse i at alle børn bliver set og hørt som individer, og det er ikke sjældent at man uopfordret får en anekdote om sit barns dag. Alle føler sig velkomne - eksempelvis bliver søskende, der kommer med i børnehaven inviteret med ind i legen. "

Pjece til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole

02-06-2020

Hermed nyeste forældrepjece fra Sundhedsstyrelsen
\\S301005\N1SLESC\SKRIVEBORD\Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.pdf

Forældrebrev i forbindelse med 2. fase af genåbningen

15-05-2020

Kære forældre Hermed infobrev i forhold til 2. fase af genåbningen lokalt på Korevej Rigtig god weekend :-)
\\S301005\N1SLESC\SKRIVEBORD\Kære forældre.docx

Redigeret handleplan for genåbning

23-04-2020

Hermed den nye handleplan, hvor primært afsnittet omkring håndvask er redigeret.
\\S301028\g3bh-korevej\Covid 19\Møder og handleplaner\Handleplan for genåbning - Korevej - 02.docx