VELKOMMEN TIL GUG BØRNEHAVE
Gug børnehave er en del af dagtilbud Østerådalen, som består af 14 institutioner. Gug børnehave er beliggende lige ved siden af Gug skole.
Vores børnehave er normeret til 40 børn. Dette betyder at vi vipper mellem 40 og 44 børn i løbet af året. Børnene er fordelt på 2 stuer - Sole (3-4 år) og Stjerner (5-6 år).
I Gug børnehave har vi fokus på at skabe en varm og tryg atmosfære. Her skal børn og voksne føle sig velkommen.
. Der er plads til at lege og lære.
. Børnene bliver styrket i at mestre eget liv.
. Der er struktur og en fast rytme med plads til spontanitet og humor.
. Voksne ser hinandens og børnenes forskelligheder som en styrke.
. Børnene får lov til at blive støttet til selvhjulpenhed.
. Vi har nogle gode traditioner.
. Der er fokus på personalet trivsel og udvikling.
--------------------------------------------------------------
Vores pædagogik tager udgangspunkt i:
ICDP (International Child Development Program) Relations-og ressourceorienteret pædagogik.
Handler om de voksnes tilgang til børnene. Det vil sige, ICDP har fokus på, hvordan vi voksne møder børnene i vores praksis. Til det har ICDP udviklet otte samspilstemaer og 3 dialogformer samt en værktøjskasse, som de voksne kan bruge i praksis, til at understøtte at vores børn bliver robuste, tolerante, udviser respekt og mod i fællesskaberne.
Fri for Mobberi
Handler om de gode børnefællesskaber. Vores fokus er, at børnene lærer at handle i relationerne til hinanden. Vores mål er, at vores børn bliver robuste, omsorgsfulde og forstående sammen med andre i børnefællesskaberne, ved at vi i vores daglige praksis arbejder ud fra værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod.
Fri for Mobberi og ICDP
Når vi arbejder med Fri for Mobberi og ICDP i vores daglige praksis, har vi fokus på at understøtte det enkeltes barn udvikling og på udviklingen af børnefællesskaberne. Her arbejder vi bevidst ud fra inklusionstanken hvor vi giver børnene muligheder for at danne relationer på kryds og tværs af alder og køn, for derved at styrke børnenes venskaber og at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab.

Af digitale værktøjer bruger vi IPAD, projektor, video og computer og foto.

Har du lyst til at læse mere om Gug børnehave, så se under fanen Dokumenter.

Venlig hilsen
Pædagogisk leder
Jonna Skousbøll

Offentliggørelse af pædagogisk tilsyn rapport Gug børnehave

06-06-2019

Kære forældre "På baggrund af den seneste tids fokus på tilsynsr.har vi valgt at lægge den nyeste rapport ud på vores hjemmeside og på min institution. Både bestyrelse og personale har været involveret i tilsynsr. indhold og resultater. Vh Jonna