Velkommen til Børnehaven Skovtrolden.

Børnehaven er lukket fredag d. 22. maj.

NØDPASNING denne dag er i Naturbørnehaven, Halsvej 199 D, V.Hassing. tlf. 99825241Med venlig hilsen
Helle Hougaard
Pædagogisk leder

Børnehaven Skovtrolden er normeret til 75 børn. Vi har 3 huse til rådighed, Firkløverstuen som ligger på Bredgade nr. 3, Træhuset, som ligger på Bredgade nr. 9 og Krudtuglen som ligger på Bredgade nr, 15. Til husene er der en kæmpe stor dejlig kuperet legeplads med mange forskellige udfordringer for børnene.
Hvert hus er inddelt i mange rum med forskellige funktioner. Vi har bl.a. et hobbyrum hvor børnene kan lave kreative aktiviteter, vi har et motorik rum bl.a. med klatrevæg, et stille rum, hvor man kan læse eller spille spil og så selvfølgelig små legerum.
Børnene er inddelt i alders grupper med tilknytning af 1-2 voksne, i hvilke gruppe de holder fødselsdag og samlinger i. Et af vores hoved temaer i børnehaven er inklusion og læringsrum, hvilket har resulteret i, at børnene bliver inddelt i trivselsgrupper i forhold til det de lige har brug for at lære, ud fra hvor de er. Trivselsgruppernes størrelse kan variere fra 2 børn til 15 børn alt efter, hvad de børn, der er i gruppen, har brug for. Overskrifterne for trivselsgrupperne kan bl.a. være at få nye venner, øve motoriske øvelser eller øve intellektuelle opgaver.
Lederen af børnehaven er uddannet Marte Meo terapeut og vi arbejder derfor ud fra principperne i Marte Meo. Derudover arbejder vi også efter principperne i ICDP og i" fri for mobberi". Hele personalegruppen har været på kursus i både ICDP og "fri for mobberi".

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår har vi fælles pasning i Dagtilbuddet Nordøstkysten. I 2019 er det Hals daginstitution, der har åben disse dage. Der er ikke personale med fra andre institutioner.
I uge 29 og 30 er der 2 børnehaver i Dagtilbuddet der er åbne i 2019, det er en af børnehaverne i V.Hassing og Hals børnehave.