VIGTIGT: Ved behov for nødpasning ring til pæd. leder Grete Nielsen tlf.: 4041 1781.
Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.


Velkommen til Børnehaven Ulvereden.

Børnehaven Ulvereden er normeret til 52 børn.

Børnene er fordelt i 3 grupper:

Mariehønsene, som er de yngste børn (3-4 år).
Troldene, som er mellemgruppen af børn (4-5 år)
Ulvene, som er den ældste børne gruppe med børn, der skal starte i 0. kl. til sommer (5-6 år)

Hver gruppe holder samling og spiser i deres rum. derudover må børnene bevæge sig frit i huset, hvis ikke der er fastlagte aktiviteter.

Til børnehaven hører en meget stor og dejlig legeplads, med mange forskellige udfordringer, gemmesteder osv. Vi har høns, der går frit på legepladsen i dagtimerne, og en kanin.
Børnene er med til at passe dyrene, og gøre rent ved dem. I weekenden passer børn og forældre dyrene på skift.

I børnehaven lægger vi blandet meget andet vægt på tryghed, livsglæde, nære relationer og social ansvarlighed. Inklusion fylder meget i vores måde at tænke og arbejde på, vi arbejder bl.a. med små inklusion/relations grupper.

Alle 3 grupper arbejder med materialet "Fri for mobberi", som er et materiale, der understøtter vores visioner rigtig godt.

Endnu engang, Velkommen til en dejlig dag i Børnehaven Ulvereden.