KONTAKTNUMMER TIL PÆDAGOGISK LEDER I FORBINDELSE MED NØDPASNING ER
31 99 05 23

VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTIONEN DANALIEN

Daginstitutionen er en del af dagtilbud Seminariekvarteret. Institutionen er bygget i 1996 og beliggende i udkanten af Aalborg centrum, med gå afstand til Golfparken, som er et stort naturområde.
Se perspektivplan på: https://www.aalborg.dk/media/8329263/perspektivplan-2018-20-dagtilbud-seminariekvarteret.pdf
Vi er normeret til 30 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.
For at skabe gode læringsmiljøer har vi valgt at aldersopdele børnene i 3 grupper.
På stjernestuen er de ældste børnehavebørn og på månestuen de yngste børnehavebørn, samt de ældste vuggestuebørn.
På solstuen er de yngste vuggestuebørn. Der er gennemsnitlig 10 børn på denne gruppe.

I forhold til de yngste vuggestuebørn prøver vi at skabe en overskuelig og genkendelig hverdag, uden for mange forstyrrelser og sanseindtryk. Vi har derfor valgt at de er på deres egen stue, på de tidspunkter hvor der er mange børnehavebørn. I ydertidspunkterne og ferieperioder åbner vi ofte dørene, så de kan bevæge sig over hele huset.
Der er aktiviteter knyttet til de 6 læreplanstemaer, hvor børnene er sammen på tværs af grupperne.
__________________________________________________________________

VORES VISION ER AT DET SKAL VÆRE GODT AT VÆRE BARN

Vi vil kendes på kvalitet i det pædagogiske arbejde og ikke på en bestemt metode.
Vi tilstræber at arbejder nuanceret og differentieret. Vores forståelsesramme skal tage afsæt i fælles faglige refleksion over praksis, hvor viden bygger på teori og forskning inden for det pædagogiske felt.

Et godt læringsmiljø med fokus på børne fællesskabet, er en forudsætning for det enkle barns trivsel og læring.
Vi ser forældrene som aktive medspillere, i at skabe et godt og inkluderende børne fællesskab.

Yderligere information om institutionen SE INFORMATIONSFOLDER TIL FORÆLDRE, som er at finde under fanen dokumenter.
I er også altid velkommen til at kontakte os på 99823795
__________________________________________________________________

Læs om bestyrelsesarbejdet herunder:
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1352/
Valgperioden følger skoleårets.

Kommende aktiviteter

10/12 Julehygge med Luciaoptaog
Stjernebørnene går Luciaoptog kl. 16.00 Der serveres kaffe og æbleskiver fra kl. 15.00
17/12 Julefrokost med julemandsindslag for alle børnene.
Vi tager en tur i Golfparken, da julemanden ofte får brug for børnenes hjælp . Derefter spiser alle børnene dejlig julefrokostmad.

Galleri

Her kan du følge med i hvad vi laver, du kan løbende se og downloade billeder fra diverse arrangementer.