Velkommen til Børnehaven Knuden

Børnehaven Knuden er en lille børnehave normeret til 20 børn. Børnehaven er beliggende i to rækkehuse, som er en integreret del af en boligbebyggelse.
Denne særlige beliggenhed søges udnyttet i samspil med lokalområdet f.eks. holder vi fastelavnsfest og går Lucia på ældrecenteret på Beltoften.

Særlige kendetegn for Børnehaven Knuden:
- I Knuden arbejder vi med anerkendende pædagogik. Vi tror på, at når et barn møder anerkendende voksne og barnet føler sig set, hørt og forstået, giver det barnet tryghed, støtte, opmuntring, selvværd og barnet bliver i stand til at indgå i fællesskaber og sociale sammenhænge.

- Vi arbejder efter Marte Meo metodens principper i dagligdagen. Læs mere på MarteMeo.dk

- I dagligdagen er vi meget i små grupper, da vi tror det giver de bedste udviklings muligheder for børnene.

- Vi ligger stor vægt på at de børn der "rejser" fra Knuden er robuste og klar til verden udenfor børnehaven.

Har du/I lyst til at høre mere om os i Knuden, er I velkomne til at besøge os. Ring gerne og aftal en tid - så har vi tid til en snak og rundvisning.

Klik på link og se film om Børnehaven Knuden

https://www.youtube.com/watch?v=k73tiVXYOUk&feature=em-upload_owner