Velkommen til Børnehuset Tvedholm.

Børnehuset er en institution bestående af to afdelinger - Skovgruppen og Bygruppen.
I Børnehuset Tvedholm er der plads til 64 børn - 32 børn i Skovgruppen og 32 i Bygruppen.

Bygruppen har sin base på Beatesmindevej 177 i Gug. Skovgruppen starter også ud på Beatesmindevej og kører kl. 8.30 derfra ud til deres base på Gultentorpvej ved Poulstrup Sø. Skovgruppen kommer tilbage til Beatesmindevej kl. ca. 15.30

Det er jer som forældre der, via pladsanvisningen, beslutter om jeres barn skal gå i Skov- eller Bygruppen.

Både i Skov- og Bygruppen er børnene aldersopdelte i basis grupper.

Skov- og Bygruppen arbejder ud fra de seks læreplanstemaer og vi har fokus på udviklingen af relationer mellem børn og voksne og børn og børn imellem.
Vores pædagogiske tilgang er inspireret af ICDP-metoden, hvor vi møder barnet på dets hensigter frem for handlinger. Vi arbejder anerkendende og har humor, også gerne i børnehøjde.Som følge af udviklingen af coronavirus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen holder alle daginstitutioner lige nu lukket. I forbindelse med lukningen er der etableret nødpasning. Du kan læse mere om nødpasning på www.aalborg.dk/corona under 'Skole og dagtilbud'.


Ved behov for nødpasning kontakt.
Pædagogisk leder Jan Frellsen
Tlf. 99824566 kl. 8 -15

OBS! Jeg afholder ferie fra torsdag den 2/4 til tirsdag den 14/4
Der kan rettes henvendelse til min kollega, pædagogisk leder Benthe Kristine Dahl Jensen i Daginstitutionen Bisgården på telefon: 31103273