Hvem tænker på:
. At skvalderkål og mælkebøtter på legepladsen kan spises?
. At der venter eventyrlige oplevelser i barndommens vandpytter?
. At man kan tiltrække sommerfugle og mange fuglearter til børnehavens legeplads?
Vi er en børnehave med grøn profil, og vi har det grønne spirer flag. Vi ved, set ud fra et voksenperspektiv er, at natur og udeliv er afgørende for børns udvikling, men hvad siger børnene selv til udeliv i naturen og kan pædagogerne lade sig inspirere af dem? Ja det gør vi dagligt i Pyramiden. Vi vægter at høre børnenes stemmer, og samtidig er vi opmærksom på at skabe forskelligartede læringsmiljøer i naturen, hvor pædagogen veksler mellem at gå foran (sætte dagsordenen) til at gå ved siden af (støtter og udvikler sammen med barnet) og bagved barnet (følge børnenes initiativer)
I Pyramiden har vi sammensat en hverdag med fast struktur, hvor vi systematisk arbejder med de forskellige læreplanstemaer og kobler dem til læringsmiljøer i naturen. - Læs mere herom i de pædagogiske læreplaner.
Det er påvist gang på gang- også i videnskabelige undersøgelser, at ophold og aktivitet i naturen bl.a. er godt for børns trivsel på kort sigt og for deres udvikling på lang sigt. Børn der opholder sig meget i naturen året rundt er mindre syge. De har større selvværd, mere selvtillid og hviler mere i sig selv. De har bedre motorik og er i det hele taget stærkere samt mere robuste. Der er kun fordele, og derfor har vi i Pyramiden fokus på naturen, og vi er ude hver dag.
Ud over naturen har vi også fokus på sundhed, bl.a. har vi en "nul sukker" politik. Ifølge kostrådene fra Sundhedsstyrelsen må børn kun indtage en begrænset mængde sukker på ugebasis, og derfor har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen valgt, at det er forældrenes eget valg, hvornår og hvor meget sukker deres barn skal have. Det er vores oplevelse, at børnene finder det naturligt, at de ikke får slik og kager i børnehaveregi.

Information regarding the coronavirus (COVID-19)

12-03-2020

Dear parents, Please read the enclosed document regarding the forthcoming procedures on our childminding services in the period between March 16th and 14 days onward.
\\S301028\N1SRALS\SKRIVEBORD\Brev til forældre engelsk udgave.docx

Plakat om Coronavirus

04-03-2020

KL har udsendt et informationsbrev i dag, som drejer sig om brugere af kommunale tilbud. Det baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se vedlagte Plakat.
Plakat Corona.docx

Nyhedsbrev

28-02-2020

Nyhedsbrev for marts måned - Vær opmærksom på frister for tilmelding til ferie.
marts 2020.pdf


Nyhedsbrev

23-01-2020

Nyhedsbrev for januar og februar 2020.
\\S301028\g3bh-pyramid\Nyhedsbrev\2020\Januar og februar 2020.pdf

Invitation til informationsmøde på Byplanvejens Skole

06-12-2019

Hermed invitation til forældre for kommende skolestartere, skoleåret 2020-2021, som foregår tirsdag d. 14/1, 2020 kl. 19-21. For yderligere information, se venligst vedhæftede fil eller opslag i garderoben.
Invitation til informationsmøde 2020.docx

Nyhedsbrev

06-11-2019

Hermed nyhedsbrev for november 2019.
November 19.pdf